Marjan Beentjes  /  Onderwijsadviseur, begeleider, trainer, coach

De leerkracht centraal!

Ik heb in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Voor WSNS was ik consulent zorgverbreding. Na mijn studie pedagogische wetenschappen ben ik elf jaar onderwijsadviseur en schoolbegeleider geweest in Amsterdam.

Door mijn ruime ervaring en brede expertise kan ik op verschillende terreinen adviseren, begeleiden en coachen.  Op dit moment hou ik me bezig met kwaliteitstrajecten in de onderbouw, handelingsgericht en opbrengstgericht werken en het coachen van intern begeleiders. Ik ben een veelgevraagd School Video Interactie Begeleider of beeldcoach.  In de VVE ben ik actief als trainer en praktijkbegeleider. Ik ben inzetbaar als interim intern begeleider.

Mijn kracht ligt in het meedenken met de vraag van de school en het op maat maken van een doelgericht begeleidingstraject.  Daarbij richt ik mij op de wensen van het management en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht met de onderwijspraktijk als uitgangspunt.