Mariëtte Jong  /  Office-manager

'Hou het praktisch, eenvoud is kracht.'

Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot het basisonderwijs. Daar beginnen de grote ontdekkingsreizen van onze kinderen en daar ligt de kiem voor hun verdere ontwikkeling. Mijn bijdrage aan het onderwijs ligt niet in het doceren, maar in het ondersteunen van de processen die de begeleiding van de kinderen mogelijk maken.

Na een tijdje vrijwilligerswerk in de psychiatrie te hebben gedaan, werd ik bestuurlijk actief op de school van onze kinderen. Ik heb daar kunnen ervaren hoe belangrijk het is de bestuurlijke processen goed op orde te hebben als randvoorwaarde voor goed onderwijs.

In mijn bestuurlijke rol vervulde ik o.a. de functie van vertrouwenspersoon basisscholen in de regio. Na deze bestuurlijke periode maakte ik de overstap naar de uitvoering, begeleidde ik het project ” Weer Samen naar School” en ondersteunde ik andere onderwijsprojecten. De ervaring die ik daar opdeed, leidde tot mijn motto “Hou het praktisch, eenvoud is kracht “.

Binnen de Genster Groep houd ik me bezig met de administratieve bedrijfsvoering in al zijn facetten. Mijn ervaring in de randvoorwaardelijke en ondersteunende processen van het basisonderwijs komen me hier uitstekend bij van pas.

Neem contact met mij op via: jong@genstergroep.nl