Ids Postma  /  Trainer, coach, interim leidinggevende

'Alles wat je aandacht geeft groeit!'

Als trainer ben ik op verschillende gebieden actief geweest met doelgroepen die door de maatschappij als zwaar en moeilijk bestempeld worden. Mijn activiteiten bestaan vaak uit de ondersteuning en training van teams die deze doelgroepen begeleiden.

Als leidinggevende heb ik leiding gegeven aan teams in de jeugdzorg in open, besloten en gesloten settings. In het speciaal onderwijs gaf ik leiding aan cluster 4 scholen. Vaak betrof dit scholen waar orde en veiligheid zoek waren geraakt.

Mijn deskundigheid is het ontknopen van vastgelopen groepsgedrag en het coachen van de individuele groepsleden om weer op een gezonde manier een bijdrage te leveren aan het team. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en nieuw gedrag gericht op een gemeenschappelijk doel.