Grad van Wijk  /  Directeur primair onderwijs, organisatie adviseur, trainer, coach.

Jij maakt het verschil !

 

Grad van Wijk heeft tijdens haar werk als interim manager veel plezier en energie gehaald uit de samenwerking met een team. Met name aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het inzetten van talenten en kwaliteiten bij leerkrachten en kinderen motiveert en inspireert haar enorm. Daarom heeft zij besloten om met ingang van 1 juni 2015 een benoeming te aanvaarden als directeur van een basisschool.  

Tijdens het vervullen van verschillende functies binnen het onderwijs heb ik ervaren dat een organisatie het meest succesvol is als er een optimale afstemming is tussen de organisatiedoelen en de kwaliteiten van de medewerkers.

Ik ga binnen een opdracht graag samen op onderzoek naar ‘ wat er werkt’ en waar ieders talent en kracht zit. Dit motiveert, geeft energie én inspireert om het beste uit jezelf te halen. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen, namelijk  ‘ goed onderwijs’ .

Mijn kracht ligt in het creëren van een veilige omgeving en het benutten van ieders potentieel. Mijn ervaring is dat dit het eigenaarschap van de betrokkenen vergroot en een positief effect heeft op de resultaten.