Gerard Stam  /  Interim-manager, organisatie adviseur

'Het meest tevreden ben ik als mijn werkzaamheden leiden tot beter onderwijs voor onze kinderen'

In het onderwijs zien we veel mooie dingen elke dag opnieuw. Het is belangrijk om dat te blijven zien en vast te houden. Helaas gaat het ook regelmatig minder naar wens en dat vraagt om een snelle aanpak.

In overleg en samenwerking met de opdrachtgever, het team en de medezeggenschapsraad is het dan zaak om planmatig en systematisch de school weer op orde te krijgen. Natuurlijk wel met de menselijke maat: het gaat om kinderen, ouders en onderwijscollega’s.

De uitvoering van de opdrachten in de afgelopen jaren laat zien dat we tevreden kunnen zijn over het werkproces en de resultaten.