Els Drenth  /  Interim-manager, interim-interne begeleiding

'De belangrijkste stap die je kunt zetten..... de volgende!'

Ik ben begonnen als leerkracht en heb daarna gewerkt als intern begeleider, adjunct-directeur en directeur van verschillende basisscholen. Tijdens mijn loopbaan heb ik vele stappen gezet en mij ontwikkeld tot trainer, coach, adviseur en directeur ad interim van basisscholen.

Door mijn betrokken en daadkrachtige stijl van leidinggeven weet ik mensen(kinderen) te inspireren en te motiveren om zelf stappen te zetten in hun ontwikkeling.

Belangrijke kernwaarden voor mij zijn betrokkenheid, openheid, eerlijkheid en realisme. Vanuit deze kernwaarden:

  • maak ik samen met betrokkenen plannen;
  • draag ik op een activerende wijze kennis over, waarbij de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen;
  • geef ik ruimte voor ontwikkeling aan mensen(kinderen), daarbij rekening houdend met hun talenten en mogelijkheden en geef ik duidelijk sturing en faciliteer mensen(kinderen) om de ruimte die ze krijgen te kunnen benutten.