Onderwijsadviesbureaus Marant Interstudie en Genster Groep gaan samenwerking aan

Het Gelderse onderwijsadviesbureau Marant Interstudie en het Noord-Hollandse onderwijsadviesbureau Genster Groep gaan samenwerken. De partijen uit Elst en Alkmaar vinden elkaar op het gebied van coaching, advies, begeleiding en interim management.

Gert-Jan van Steenis en Bertie de Beuze van Genster Groep: “De Genster Groep en Marant Interstudie hebben de gedeelde ambitie om iets toe te voegen aan het onderwijs. We willen het onderwijs in beweging brengen en, als dat mogelijk is, de kwaliteit verbeteren. Juist vanuit die gedeelde achtergrond en ambitie kunnen we samen optrekken en nieuwe dingen bedenken die interessant zijn voor de scholen waarin we werken.” Arend Runia van Marant vult aan: “Samen weet je altijd meer dan alleen. Waar de een nog geen ervaring mee heeft, is voor de ander gesneden koek. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren.”

Marant heeft bijvoorbeeld een breed onderwijsinhoudelijk aanbod en een gespecialiseerde Behandelpraktijk, waar jaarlijks zo’n duizend kinderen met lees-, leer- en gedragsproblemen worden geholpen. De Genster Groep is een kleinschaliger bedrijf, maar daardoor heel flexibel en daadkrachtig. Doordat beide bedrijven in een ander gedeelte van het land actief zijn, kunnen ze gebruik maken van elkaars netwerk en lokale expertise.

Op de vraag wat de samenwerking op kan leveren, antwoorden Gert-Jan en Bertie van Genster Groep: “Positieve energie, inspiratie en een inhoudelijke samenwerking met een gelijkgestemde partner.” Arend Runia van Marant noemt het grote netwerk dat de beide partijen samen hebben. “Daarnaast denk ik dat we een keur aan onderwijsvragen kunnen delen, waar we samen antwoorden op kunnen zoeken.”

Over Marant

Marant zet zich in voor een Nederland waar iedereen goed kan leren en werken. Bij Marant snappen ze dat je leren moet leren. En vooral moet doen! Arend Runia: “Ons werk is dan ook geen papier maar praktijk. We begrijpen complexiteit maar geloven in eenvoud. Marant maakt ingewikkelde problemen inzichtelijk en weet passende oplossingen te vinden.”

De adviseurs van Marant Interstudie zijn gespecialiseerd in organisatie-, team- en leiderschapsontwikkeling. Samen met scholen brengen zij fundamentele verandering en beweging in (en tussen) organisaties. Marant Interstudie ondersteunt al jaren schoolleiders; onder andere door het bieden van aanbod in formeel en informeel leren voor de herregistratie. Daarnaast maakt Marant Interstudie ook maatwerktrajecten voor stichtingen en (school)organisaties.

Over Genster Groep

Binnen de Genster Groep werken deskundige onderwijsadviseurs met elkaar samen.  Zij hebben ervaring opgedaan in veel geledingen van het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het team van Genster Groep gelooft dat er binnen het onderwijs naast een focus op prestaties en resultaten, ook aandacht moet zijn voor positiviteit, werkplezier en talent. Op het moment dat mensen de dingen doen waar ze goed in zijn en plezier aan beleven, ontstaat er energie en ambitie om te groeien. Dat heeft effect op het zelfvertrouwen en nodigt uit nieuwe acties te ondernemen.