School als organisatie

De organisatie als motor voor onderwijsontwikkeling

Bij het creëren van een stimulerende omgeving waarin mensen kunnen groeien is een efficiënte en effectieve organisatie een voorwaarde. Dat vraagt dat je doet waar je goed in bent, dat je gebruik maakt van elkaars talenten en gezamenlijk leert van successen. Het (h)erkennen van de kernwaarden vormt een goede bodem voor onderwijsontwikkeling. Werken vanuit visie helpt om de focus vast te houden. Heldere rollen, functies en een stimulerend taakbeleid helpen om ieders kracht te benutten. En een goede vergaderstructuur en –cultuur zorgen ervoor dat de besluiten gedragen en uitgevoerd worden.

We helpen scholen rond de volgende organisatievraagstukken:

  • In hoeverre is onze organisatie efficiënt en transparant?
  • Hebben we de taken eerlijk verdeeld?
  • Benutten wij de kwaliteiten van de teamleden optimaal?
  • Waar staan we voor als organisatie?
  • Hoe krijgen we de medewerkers mee in de verandering?
  • Voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het afgesproken resultaat?
  • Hoe wordt de kwaliteit bewaakt en geborgd?
  • Welke waarden streven we na in onze school?

Afhankelijk van de vraag die er ligt, zetten we daarbij de volgende methodes in:

1. Waarderend cultuuronderzoek
Dit onderzoek biedt inzicht in ‘wat werkt binnen de organisatie’ en wat dit betekent voor het afgesproken resultaat. Het biedt de mogelijkheid om in gesprek te komen over moeilijke thema’s op een veilige manier om vanuit daar concrete activiteiten in gang te zetten om de gewenste situatie dichterbij te brengen.

2. Scholing & training
Professionalisering van het management op een zodanige wijze dat elk lid een volwaardige rol vervult binnen de schoolontwikkeling. Wij bieden ook training in effectief en efficiënt vergaderen.

Contact en kennismaking
Bent u benieuwd wat wij kunnen betekenen voor het versterken van uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Bel ons op 072 – 540 79 99 of email naar info@genstergroep.nl.

Lees ook over wat wij doen op het gebied van:
Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.
Bel ons op 072 – 540 79 99 of email naar info@genstergroep.nl.