Ouder als partner

Elke ouder is ambassadeur van de school

Ouderbetrokkenheid is en blijft een belangrijke succesfactor voor een school. De beste PR voor een school is een tevreden ouder die zich serieus genomen voelt. Het is belangrijk dat het team hierin samenwerkt. Wij denken graag met u mee over hoe u van ouders echte ambassadeurs van uw school kunt maken.

Wij helpen de scholen bij de volgende vraagstukken rond ouderparticipatie:

  • Wat zijn de wensen van de ouders?
  • In hoeverre voelen ouders zich serieus genomen?
  • Wat voor school wilt u zijn voor de ouders?
  • Hoe zorgt u voor uniformiteit in de aanpak en benadering van ouders?
  • Hoe ziet de gesprekscyclus met ouders eruit?
  • Wat is er belangrijk in de rapportage naar ouders?
  • Hoe werkt het team aan een goede relatie tussen de school en ouders?
  • Hoe worden de ouders betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind?

Contact en kennismaking
Bent u benieuwd wat wij kunnen betekenen voor het versterken van de ouderparticipatie op uw school? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. Bel ons op 072 – 540 79 99 of email naar info@genstergroep.nl.

Lees ook over wat wij doen op het gebied van:
Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.
Bel ons op 072 – 540 79 99 of email naar info@genstergroep.nl.